Spracovanie osobných údajov
Súhlas so spracúvaním osobných údajov z kontaktného formulára

V prípade Vášho záujmu o vyplnenie a odoslanie kontaktného formulára vyslovujete svoj slobodný a dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s nariadením EÚ č. 2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a súvisiaceho zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. – ďalej len „GDPR“):

Súhlas je vyslovený pre nasledujúce kategórie osobných údajov:

  • - Meno,
  • - Priezvisko,
  • - Adresa,
  • - Emailová adresa,
  • - Telefónne číslo.

 

Súhlas je poskytnutý výhradne pre spoločnosť 4 KRAT s.r.o., Štefánikova tr. 53, 949 01 Nitra, IČO: 31450792 (ďalej len prevádzkovateľ). Uvedené osobné údaje sú poskytnuté výhradne za účelom spätného kontaktovania žiadateľa a zodpovedania jeho otázok ohľadom produktov a služieb poskytovaných spoločnosťou 4 KRAT s.r.o.. Tento súhlas je poskytovaný na obdobie 5 rokov od dňa vyplnenia a odoslania kontaktného formulára.

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na email: 4krat(zavináč)4krat.sk . V prípade odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo po uplynutí lehoty pre spracovanie budú tieto údaje vymazané zo všetkých databáz prevádzkovateľa v súlade s platnou legislatívou, pokiaľ sa subjekt údajov s prevádzkovateľom nedohodne inak.